วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

มองแต่แง่ดีเถิด

หากเรามองแต่แง่ดี เราจะมีความสุข คิดเสมอว่าทุกคนมีสิ่งที่ดี อย่าพยายามค้นหาสิ่งที่ดีเลยอย่ายกเงินตราเป็นพระเจ้า


การให้ทานผมว่าอย่าหวังสิ่งตอบแทนเลย เพราะนั่นคือบารมีที่แท้จริง