วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

มองแต่แง่ดีเถิด

หากเรามองแต่แง่ดี เราจะมีความสุข คิดเสมอว่าทุกคนมีสิ่งที่ดี อย่าพยายามค้นหาสิ่งที่ดีเลยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น