วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ผบก.ภ.จว.พัทลุง ออกตรวจการซักซ้อมแผนถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์


พล.ต.ต.ศักดิ์สมหมาย พุทธกูล ผบก.ภ.จว.พัทลุง ออกตรวจการซักซ้อมแผนถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ รร.ศรีบรรพตพิทยาคม